پینگ پنگ

تست 30 ورزشکار ایران مثبت شد، وزنه برداری و فوتبال در صدر دوپینگ

به گزارش خبرنگاران، متولی کنترل، نمونه گیری و مدیریت دوپینگ در ورزش ایران با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) است؛ نهاد وابسته به فدراسیون پزشکی ورزشی که در راستای اهداف آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) فعالیت های خود را پیگیری می نماید.

13 دی 1398